Penyelidikan Pinang pengguna dasar privasi

Maklumat Asas Keselamatan Dasar

Penyelidikan Bang kaji selidik pemasaran, kesedaran pengguna (survey) atau statistik sebenar ke dalam data yang disediakan kepada syarikat atau organisasi, untuk menyumbang kepada masyarakat.

Penyiasatan sumber maklumat mengenai langkah-langkah perlindungan peribadi maklumat, kita mematuhi norma-norma industri pemasaran penyelidikan tindakan antarabangsa "ICC / ESOMAR Antarabangsa Program. Syarikat-syarikat dari sudut pandangan perlindungan maklumat peribadi, pelaksanaan langkah-langkah yang sesuai untuk memastikan bahawa kajian dan maklumat lain (selepas ini dirujuk sebagai "kajian") keselamatan maklumat dan pengurusan jagaan kaji selidik maklumat peribadi lain . Saya maju ini "Dasar Privasi", dan Deklarasi akan sentiasa memenuhi prinsip-prinsip dan dasar-dasar.

1. Collection (dibuat), menggunakan maklumat peribadi yang sesuai
Saya akan jelas tujuan, untuk mengambil cara yang sah di sisi undang-undang dan saksama (dibuat) koleksi maklumat peribadi. Penggunaan maklumat peribadi pada persetujuan mereka terlebih dahulu, dan hanya setakat yang perlu untuk mencapai tujuan yang digubal. Melebihi skop perlu keperluan untuk memajukan persetujuan mereka. Untuk maklumat peribadi kepada pihak ketiga, sama akan memajukan persetujuan mereka.
Di samping itu, dalam julat yang diperlukan untuk mencapai penggunaan yang dimaksudkan, pengurusan yang betul dan negeri up-to-tarikh maklumat peribadi.

2. Keselamatan pengurusan maklumat peribadi
Tapak untuk mengambil dianjurkan tiruan, fizikal serta teknologi langkah-langkah perlindungan bersepadu untuk mencegah akses tanpa kebenaran kepada maklumat peribadi, serta maklumat peribadi daripada kehilangan, kemusnahan, penggodaman, kebocoran dan lain-lain.

3. Akta Perlindungan Maklumat Peribadi dan spesifikasi pematuhan yang lain
Memohon untuk kegunaan perniagaan maklumat peribadi, pematuhan ketat dengan maklumat peribadi selepas pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dan keperluan lain atau sistem.

4. Akta Perlindungan Maklumat Peribadi dan spesifikasi pematuhan yang lain
Memohon untuk kegunaan perniagaan maklumat peribadi, pematuhan ketat dengan maklumat peribadi selepas pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dan keperluan lain atau sistem.

5. Komen yang sama dan aduan
Tapak menetapkan maklumat peribadi perlindungan pertanyaan, aduan tetingkap, anda dengan cepat boleh bertindak balas kepada pertanyaan dan aduan anda.

Semua kakitangan tapak akan sentiasa memenuhi dasar perlindungan maklumat peribadi, setiap perniagaan berdasarkan pemahaman penuh subjek dan niat, berhati-hati mengendalikan perniagaan sehari-hari, dan usaha-usaha untuk melindungi maklumat peribadi.
Penyelidikan Pinang (selepas ini dirujuk sebagai "syarikat saya") untuk memahami sepenuhnya kepentingan keselamatan maklumat, menerima pakai dasar-dasar yang ketat untuk mencegah kebocoran maklumat. Adalah satu isu pengurusan yang penting dalam strategi korporat syarikat untuk menyediakan pelanggan perkhidmatan yang boleh dipercayai berkualiti tinggi atau pihak.

Dalam usaha untuk terus mengukuhkan keselamatan maklumat, syarikat itu membangunkan prinsip keselamatan maklumat, memerlukan pengurusan kanan, pekerja dan kakitangan lain pada asas yang pematuhan dengan dasar ini, untuk terus mengekalkan tahap usaha maklumat kesedaran keselamatan untuk mengekalkan, dan membina sistem pengurusan maklumat.

Lampiran: pangkalan pengguna protokol

Internet 1. Penyelidikan Pinang China (selepas ini dirujuk sebagai "laman"), atau kerjasama undang-undang dengan tapak bagi tapak atau keperluan soal selidik (selepas ini dirujuk sebagai "Pelanggan") yang dijalankan kaji selidik, kaji selidik telefon, kaji selidik global perkhidmatan penyiasatan lain (selepas ini dirujuk sebagai "Perkhidmatan"), objek perjanjian Ahli 2 laman ditakrifkan pendaftaran peperiksaan dan kelulusan penyiasatan siasatan Ahli ") (selepas ini dirujuk sebagai hubungan kontrak antara tapak dan.
2 tapak untuk laman web atau pelanggan untuk melaksanakan perkhidmatan, perkhidmatan: undang-undang operasi pengurusan tapak di tapak atau kerjasama dengan laman web (selepas ini dirujuk sebagai "Laman Web") menetapkan halaman khusus untuk soal selidik pada , ahli kaji selidik menjawab soal selidik, tapak jawapannya, pungutan hasil dan analisis. Di samping itu, berdasarkan tujuan kajian, perkhidmatan dihantar kepada soal selidik tertentu tidak adalah jaminan untuk menghantar soal selidik penyiasatan keseluruhan adalah untuk didaftarkan sebagai ahli.
Tujuan perkhidmatan ini ialah: tapak hendaklah berasingan menghadkan bilangan responden kaji selidik, mengumpul jawapan dari maklumat kaji selidik tertentu, dan tidak diberikan kepada menerima keseluruhan kajian tapak kajian ditauliahkan Jawab Hak kajian.
4 Perkhidmatan ini disasarkan kepada mereka yang tinggal di China, yang tinggal di China, orang-orang asing (walaupun ia adalah di kediaman domestik China yang sementara dari Cina akses asing ke laman web, atau mengakses pelayan laman web melalui asing Cina akan dipertimbangkan untuk tinggal di China, orang asing, di bawah sama) tidak ahli kaji selidik sendiri boleh menjalankan segala hak, termasuk hak untuk tidak telah berdaftar sebagai ahli-ahli kaji selidik. Di samping itu, laman web ini mengehadkan siasatan kepada ahli atau berdaftar keahlian kaji selidik dari lawatan Cina asing laman web ini.
Di samping Perjanjian ini, laman web gunakan untuk menentukan kaedah yang sesuai / bermaksud untuk membangunkan selepas perubahan atau pindaan yang sesuai untuk siasatan anggota memberitahu peruntukan merupakan sebahagian daripada Perjanjian ini, ahli-ahli kaji selidik hendaklah mematuhi, termasuk Perjanjian ini peruntukan. Di samping itu, keadaan tapak dalam pelaksanaan setiap soal selidik yang dihantar kepada penyiasat anggota, e-mel atau Ahli yang diberitahu di dalam borang soal selidik juga tergolong kepada pelbagai peruntukan.
6 walaupun anda tidak mendapat penyiasatan tanpa terlebih dahulu mendapat keizinan daripada ahli-ahli, laman ini boleh sewenang-wenangnya meminda Perjanjian ini dan peruntukan-peruntukan perenggan yang terdahulu. Mengenai perjanjian itu disemak, perjanjian yang berkuat kuasa di laman web ini; memasuki berkuatkuasanya peruntukan-peruntukan lain notis yang dihantar kepada ahli-ahli kaji selidik yang dimaklumkan tempoh atau lebih awal dalam pengumuman ini.
Peruntukan tapak digubal secara berasingan, jika terdapat peruntukan yang berlainan dalam Perjanjian ini, Perjanjian ini hendaklah diguna pakai.

Membangun dan mengemaskini:February 1, 2012