《Dasar Privasi》 《Perjanjian》

Penyelidikan Pinang pengguna dasar privasi

Maklumat Asas Keselamatan Dasar

Penyelidikan Bang kaji selidik pemasaran, kesedaran pengguna (survey) atau statistik sebenar ke dalam data yang disediakan kepada syarikat atau organisasi, untuk menyumbang kepada masyarakat.

Penyiasatan sumber maklumat mengenai langkah-langkah perlindungan peribadi maklumat, kita mematuhi norma-norma industri pemasaran penyelidikan tindakan antarabangsa "ICC / ESOMAR Antarabangsa Program. Syarikat-syarikat dari sudut pandangan perlindungan maklumat peribadi, pelaksanaan langkah-langkah yang sesuai untuk memastikan bahawa kajian dan maklumat lain (selepas ini dirujuk sebagai "kajian") keselamatan maklumat dan pengurusan jagaan kaji selidik maklumat peribadi lain . Saya maju ini "Dasar Privasi", dan Deklarasi akan sentiasa memenuhi prinsip-prinsip dan dasar-dasar.

1. Collection (dibuat), menggunakan maklumat peribadi yang sesuai
Saya akan jelas tujuan, untuk mengambil cara yang sah di sisi undang-undang dan saksama (dibuat) koleksi maklumat peribadi. Penggunaan maklumat peribadi pada persetujuan mereka terlebih dahulu, dan hanya setakat yang perlu untuk mencapai tujuan yang digubal. Melebihi skop perlu keperluan untuk memajukan persetujuan mereka. Untuk maklumat peribadi kepada pihak ketiga, sama akan memajukan persetujuan mereka.
Di samping itu, dalam julat yang diperlukan untuk mencapai penggunaan yang dimaksudkan, pengurusan yang betul dan negeri up-to-tarikh maklumat peribadi.

2. Keselamatan pengurusan maklumat peribadi
Tapak untuk mengambil dianjurkan tiruan, fizikal serta teknologi langkah-langkah perlindungan bersepadu untuk mencegah akses tanpa kebenaran kepada maklumat peribadi, serta maklumat peribadi daripada kehilangan, kemusnahan, penggodaman, kebocoran dan lain-lain.

3. Akta Perlindungan Maklumat Peribadi dan spesifikasi pematuhan yang lain
Memohon untuk kegunaan perniagaan maklumat peribadi, pematuhan ketat dengan maklumat peribadi selepas pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dan keperluan lain atau sistem.

4. Akta Perlindungan Maklumat Peribadi dan spesifikasi pematuhan yang lain
Memohon untuk kegunaan perniagaan maklumat peribadi, pematuhan ketat dengan maklumat peribadi selepas pelaksanaan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dan keperluan lain atau sistem.

5. Komen yang sama dan aduan
Tapak menetapkan maklumat peribadi perlindungan pertanyaan, aduan tetingkap, anda dengan cepat boleh bertindak balas kepada pertanyaan dan aduan anda.

Semua kakitangan tapak akan sentiasa memenuhi dasar perlindungan maklumat peribadi, setiap perniagaan berdasarkan pemahaman penuh subjek dan niat, berhati-hati mengendalikan perniagaan sehari-hari, dan usaha-usaha untuk melindungi maklumat peribadi.
Penyelidikan Pinang (selepas ini dirujuk sebagai "syarikat saya") untuk memahami sepenuhnya kepentingan keselamatan maklumat, menerima pakai dasar-dasar yang ketat untuk mencegah kebocoran maklumat. Adalah satu isu pengurusan yang penting dalam strategi korporat syarikat untuk menyediakan pelanggan perkhidmatan yang boleh dipercayai berkualiti tinggi atau pihak.

Dalam usaha untuk terus mengukuhkan keselamatan maklumat, syarikat itu membangunkan prinsip keselamatan maklumat, memerlukan pengurusan kanan, pekerja dan kakitangan lain pada asas yang pematuhan dengan dasar ini, untuk terus mengekalkan tahap usaha maklumat kesedaran keselamatan untuk mengekalkan, dan membina sistem pengurusan maklumat.

Lampiran: pangkalan pengguna protokol

Internet 1. Penyelidikan Pinang China (selepas ini dirujuk sebagai "laman"), atau kerjasama undang-undang dengan tapak bagi tapak atau keperluan soal selidik (selepas ini dirujuk sebagai "Pelanggan") yang dijalankan kaji selidik, kaji selidik telefon, kaji selidik global perkhidmatan penyiasatan lain (selepas ini dirujuk sebagai "Perkhidmatan"), objek perjanjian Ahli 2 laman ditakrifkan pendaftaran peperiksaan dan kelulusan penyiasatan siasatan Ahli ") (selepas ini dirujuk sebagai hubungan kontrak antara tapak dan.
2 tapak untuk laman web atau pelanggan untuk melaksanakan perkhidmatan, perkhidmatan: undang-undang operasi pengurusan tapak di tapak atau kerjasama dengan laman web (selepas ini dirujuk sebagai "Laman Web") menetapkan halaman khusus untuk soal selidik pada , ahli kaji selidik menjawab soal selidik, tapak jawapannya, pungutan hasil dan analisis. Di samping itu, berdasarkan tujuan kajian, perkhidmatan dihantar kepada soal selidik tertentu tidak adalah jaminan untuk menghantar soal selidik penyiasatan keseluruhan adalah untuk didaftarkan sebagai ahli.
Tujuan perkhidmatan ini ialah: tapak hendaklah berasingan menghadkan bilangan responden kaji selidik, mengumpul jawapan dari maklumat kaji selidik tertentu, dan tidak diberikan kepada menerima keseluruhan kajian tapak kajian ditauliahkan Jawab Hak kajian.
4 Perkhidmatan ini disasarkan kepada mereka yang tinggal di China, yang tinggal di China, orang-orang asing (walaupun ia adalah di kediaman domestik China yang sementara dari Cina akses asing ke laman web, atau mengakses pelayan laman web melalui asing Cina akan dipertimbangkan untuk tinggal di China, orang asing, di bawah sama) tidak ahli kaji selidik sendiri boleh menjalankan segala hak, termasuk hak untuk tidak telah berdaftar sebagai ahli-ahli kaji selidik. Di samping itu, laman web ini mengehadkan siasatan kepada ahli atau berdaftar keahlian kaji selidik dari lawatan Cina asing laman web ini.
Di samping Perjanjian ini, laman web gunakan untuk menentukan kaedah yang sesuai / bermaksud untuk membangunkan selepas perubahan atau pindaan yang sesuai untuk siasatan anggota memberitahu peruntukan merupakan sebahagian daripada Perjanjian ini, ahli-ahli kaji selidik hendaklah mematuhi, termasuk Perjanjian ini peruntukan. Di samping itu, keadaan tapak dalam pelaksanaan setiap soal selidik yang dihantar kepada penyiasat anggota, e-mel atau Ahli yang diberitahu di dalam borang soal selidik juga tergolong kepada pelbagai peruntukan.
6 walaupun anda tidak mendapat penyiasatan tanpa terlebih dahulu mendapat keizinan daripada ahli-ahli, laman ini boleh sewenang-wenangnya meminda Perjanjian ini dan peruntukan-peruntukan perenggan yang terdahulu. Mengenai perjanjian itu disemak, perjanjian yang berkuat kuasa di laman web ini; memasuki berkuatkuasanya peruntukan-peruntukan lain notis yang dihantar kepada ahli-ahli kaji selidik yang dimaklumkan tempoh atau lebih awal dalam pengumuman ini.
Peruntukan tapak digubal secara berasingan, jika terdapat peruntukan yang berlainan dalam Perjanjian ini, Perjanjian ini hendaklah diguna pakai.

Membangun dan mengemaskini:February 1, 2012Perjanjian pengguna Pinang Penyelidikan


Seorang ahli Syarat Am Perkhidmatan

Internet 1. Viewfruit (selepas ini dirujuk sebagai "laman"), atau kerjasama undang-undang dengan tapak bagi tapak atau keperluan soal selidik (selepas ini dirujuk sebagai "Pelanggan") yang dijalankan kaji selidik, kaji selidik telefon, kaji selidik global perkhidmatan penyiasatan lain (selepas ini dirujuk sebagai "Perkhidmatan"), peruntukan-peruntukan Perjanjian ini 2 tapak ditakrifkan untuk pemeriksaan dan kelulusan objek penyiasat berdaftar oleh "penyiasat") (selepas ini dirujuk sebagai hubungan kontrak antara tapak dan.

2 tapak untuk laman web atau pelanggan untuk melaksanakan perkhidmatan, perkhidmatan: undang-undang operasi pengurusan tapak di tapak atau kerjasama dengan laman web (selepas ini dirujuk sebagai "Laman Web") menetapkan halaman khusus untuk soal selidik pada penyiasat menjawab kajian, tapak jawapannya, koleksi hasil dan analisis. Di samping itu, berdasarkan tujuan kajian, perkhidmatan dihantar kepada soal selidik tertentu tidak adalah untuk memastikan bahawa keseluruhan tapak untuk didaftarkan sebagai seorang penyelidik menghantar kaji selidik itu.

Tujuan perkhidmatan ini ialah: tapak hendaklah berasingan menghadkan bilangan responden kaji selidik, mengumpul jawapan dari maklumat kaji selidik tertentu, dan tidak diberikan kepada menerima keseluruhan kajian tapak kajian ditauliahkan Jawab Hak kajian.


4 Perkhidmatan ini disasarkan kepada mereka yang tinggal di , yang tinggal di , orang-orang asing (walaupun ia adalah di kediaman domestik yang sementara dari Cina akses asing ke laman web, atau mengakses pelayan laman web melalui asing Cina akan dianggap hidup di , orang asing, di bawah sama) tidak mempunyai sebagai seorang penyelidik boleh menjalankan semua hak, termasuk hak yang telah didaftarkan sebagai seorang penyelidik. Di samping itu, laman web ini boleh membataskan penyelidik atau ingin mendaftar untuk tingkah laku penyelidik dari Cina akses asing ke laman web.

Di samping Perjanjian ini, laman web ini menggunakan untuk menentukan kaedah yang sesuai / cara yang digubal, perubahan atau pengubahsuaian kepada penyelidik yang sesuai kepada peruntukan merupakan sebahagian daripada Perjanjian ini, penyiasat itu harus mematuhi, termasuk Perjanjian ini peruntukan. Di samping itu, pelaksanaan tapak setiap soal selidik, e-mel yang dihantar kepada penyelidik atau notis penyelidik syarat-syarat dalam kaji selidik itu, juga tergolong kepada pelbagai peruntukan.

Malah jika anda tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu daripada laman penyiasat apa-apa pindaan kepada Perjanjian ini serta peruntukan perenggan sebelumnya. Mengenai perjanjian itu disemak, perjanjian yang berkuat kuasa di laman web ini; memasuki berkuatkuasanya peruntukan-peruntukan lain tempoh yang dihantar kepada penyiasat yang menasihatkan awal dalam pengumuman ini.

Peruntukan tapak digubal secara berasingan, jika terdapat peruntukan yang berlainan dalam Perjanjian ini, Perjanjian ini hendaklah diguna pakai.

Mereka yang ingin mendaftar untuk penyiasat selepas tamat prosedur pendaftaran penyelidik selepas kelulusan tapak penyiasat lengkap pendaftaran titik dalam masa, dianggap sebagai penyelidik telah bersetuju dengan Perjanjian ini, dan penyelidik terpakai.


2 susulan kajian kelayakan orang itu

Definisi penyelidik ialah: untuk bersetuju dengan Perjanjian ini dan selepas tamat laman web di bawah prosedur pendaftaran, mereka bersetuju dengan kelulusan tapak. Di samping itu, didaftarkan sebagai seorang penyelidik orang itu jika mereka memenuhi mana-mana syarat-syarat berikut, dan tidak akan didaftarkan sebagai seorang penyelidik.

seseorang di bawah umur 16 tahun

tinggal di luar negara di

c. penyelidik menggunakan mencatatkan alamat e-mel yang sama didaftarkan

menyediakan perusahaan perkhidmatan yang sama terlibat dalam pekerjaan yang berkaitan dirinya atau keluarga ingin mendaftar untuk penyelidik

2. Didaftarkan sebagai kaji selidik satu susulan tidak adalah sesuai untuk akan diluluskan persetujuan bagi kes kajian pengesanan, walaupun berdaftar sebagai kaji selidik satu susulan mereka penamat itu susulan pendaftaran prosedur kajian, atau walaupun tapak yang diluluskan penghakiman persetujuan dalam laman web, Laman web ini masih boleh membatalkan kajian susulan didaftarkan atau pembatalan kajian susulan orang yang layak.


Tiga penyelidik pendaftaran

1. Prosedur pendaftaran Penyelidik, sekiranya saya ingin mendaftar untuk penyelidik tidak boleh bertindak untuk pendaftaran.

Dinyatakan dalam borang laman pendaftaran penyiasat. Berdaftar sebagai seorang penyelidik pihak bersetuju bahawa Perjanjian ini, perkara yang perlu untuk mengisi di laman web yang dinyatakan dan didaftarkan sebagai seorang penyelidik. Laman web ini telah menjadi objek pemeriksaan dan kelulusan dengan mengeluarkan nama login pengguna dan kata laluan, dan penyiasatan untuk menerima perkhidmatan.

Didaftarkan sebagai seorang penyelidik, maklumat pendaftaran pada laporan penyiasat projek semua tidak boleh mempunyai sebarang perisytiharan palsu.

4. Penyelidik tidak boleh mempunyai lebih daripada satu login nama pengguna dan kata laluan.

Login empat nama pengguna dan pengurusan kata laluan

Penyelidik yang didaftarkan, sebagai tindak balas kepada soal selidik yang disediakan oleh laman web ini, perlu menggunakan laman web ini sebelum penerbitan log pada nama pengguna dan kata laluan.

Login nama pengguna dan kata laluan di laman web dibayar pengurusan pendaftaran dan penggunaan oleh penyiasat untuk memikul tanggungjawab penuh.

3. Penyelidik tidak untuk memindahkan, meminjamkan, menukar nama perdagangan, atau lain-lain bentuk laman mengeluarkan nama pengguna log masuk dan kata laluan kepada pihak ketiga.

Penyelidik menggunakan nama login pengguna dan kata laluan, kecuaian, kecurian dan kerosakan kes pihak ketiga, sama ada atau tidak terdapat sebab kepunyaan tanggungjawab penyelidik, dan tanpa mengira apa-apa sebab lain, laman web ini tidak menanggung sebarang tanggungjawab.


5 penyelidik maklumat pendaftaran

1 mengenai maklumat penyelidik pendaftaran termasuk nama / alamat / nombor telefon / e-mel boleh mengenal pasti maklumat penyelidik peribadi, laman web yang akan dikendalikan selaras dengan tapak akan digubal berasingan Dasar Privasi. Di samping itu, laman web ini boleh mengambil kesempatan daripada maksud-maksud yang dinyatakan dalam maklumat peribadi berikut. Di samping itu, jika tujuan penggunaan maklumat peribadi luar dalam perkara-perkara tersebut, persetujuan oleh penyiasat sebelum digunakan.

pelaksanaan perkhidmatan atau operasi

dihantar dengan ganjaran yang berkaitan dengan perkhidmatan, hadiah, sampel kajian, dan lain-lain

sambutan dan sokongan dari telefon penyelidik, e-mel pertanyaan c.

d. di atas perkara-perkara perniagaan sampingan yang lain

2. Penyelidik dikenalpasti maklumat peribadi, dalam kes saya tidak bersetuju, mungkin terdapat akan dibentangkan kepada pihak ketiga yang sudah mencatatkan maklumat DiaoYanYuan. Untuk awam atau diberikan kepada pihak ketiga pihak ketiga, maklumat peribadi tentang laman penyiasat dikenalpasti sebelum akan bersetuju penyelidik.

3. Walau apa pun peruntukan tujuan perenggan sebelumnya, terhad, walaupun tanpa persetujuan terlebih dahulu daripada penyelidik, laman web ini juga boleh berdasarkan penanda aras tapak dibangunkan pembekal ditauliahkan dipilih menggunakan maklumat penyiasat peribadi yang dikenal pasti. Tapak antara pembekal dan mewakilkan perlu menandatangani perjanjian kerahsiaan dan pembekal mewakilkan kepada mematuhi perjanjian kerahsiaan; masa yang sama, menggunakan maklumat dalam mewakilkan pembekal, pembekal juga mematuhi perjanjian untuk membangunkan kandungan yang ditauliahkan.

menghantar dengan ganjaran yang berkaitan dengan perkhidmatan, hadiah, sampel kajian, dan lain-lain

tindak balas dan sokongan daripada telefon, mel penyelidik dan pertanyaan lain

c pelaksanaan atau telefon kaji selidik operasi global kaji selidik atau tinjauan temuduga yang dijalankan oleh Kumpulan dalam bentuk

d. di atas perkara-perkara perniagaan sampingan yang lain

Penyelidik untuk menukar alamat, nombor telefon atau lain-lain maklumat pendaftaran, anda perlu segera memohon untuk perubahan tapak prosedur dibangunkan.

5 tapak boleh menggunakan telefon, e-mel atau cara lain yang dianggap perlu untuk mengesahkan berikut: objek maklumat pendaftaran bagi penyelidik orang berdaftar untuk penyelidik; maklumat pendaftaran adalah betul; kandungan soal selidik jawapan terperinci et al.

6. Penyelidik didaftarkan di tapak secara tetap pelaksanaan prosedur pendaftaran update maklumat, penyelidik perlu dalam tempoh yang dinyatakan dalam laman web ini memperbaharui formaliti. Di samping itu, jika prosedur kemas kini yang tidak memohon dalam tempoh tapak di masa ini sehingga isu mata penyelidik akan luput.

6 penyiasat harus dilarang tingkah laku

Penyiasat hendaklah mempunyai tingkah laku yang berikut, tidak mungkin untuk menghasilkan tingkah laku yang berikut.

bertindak bertentangan dengan moral awam.

melanggar undang-undang dan peraturan yang berkaitan tingkah laku

c melanggar pada laman web ini, penyelidik lain atau hak cipta pihak ketiga, hak imej, privasi, harta, dan tingkah laku lain

d tapak fitnah dan fitnah, penyelidik lain atau kelakuan pihak ketiga

e membuat tapak tingkah laku penyelidik lain atau kerugian pihak ketiga

f. mencegah tingkah laku pengendali perkhidmatan

g daftar hipokrasi atau bertentangan dengan fakta, maklumat atau jawapan kaji selidik tingkah laku

h. tapak tanpa persetujuan tingkah laku jualan atau personaliti dalam perkhidmatan boleh dijual tingkah laku

i berdaftar dengan watak-watak yang sama berulang-ulang tingkah laku atau kelakuan menyamar daftar

j. penggunaan haram kelakuan nama log kepada pengguna dan kata laluan

k. kelakuan haram dijawab

l. kelakuan melanggar Perkara 7 kewajipan kerahsiaan

m. Lain Laman penghakiman bagi tingkah laku yang tidak sesuai


7 kerahsiaan penyiasat obligasi

1 Ringkasan tinjauan melalui soal selidik dan kandungan pengetahuan kajian semua maklumat, tanpa mengira penyiasat sama ada untuk menjawab soal selidik, penyelidik perlu menanggung obligasi kerahsiaan tidak akan disampaikan kepada pihak ketiga atau dibocorkan kepada pihak ketiga.

Sebelum kewajipan kerahsiaan ditakrifkan sebagai: obligasi kerahsiaan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, dengan apa-apa cara / kaedah untuk menghasilkan atau membocorkan kandungan yang berkaitan melalui soal selidik atau cara lain yang dikenali kepada pihak ketiga di luar tapak serta penyelidik dan pada laman web ini menggunakan data teks, data imej, data video, atau semua data yang lain, dan menjawab kaji selidik itu, mahupun tujuan selain daripada menjawab soal selidik yang menggunakan data / menukar atas.

3. Penyelidik obligasi kerahsiaan mengenai peruntukan artikel ini, kelayakan penyiasat di bawah umur 12 tahun dalam prosedur pengeluaran yang ditetapkan untuk menyiapkan 11 pertama atau dibatalkan, kewajipan kerahsiaan adalah masih sah masih hidup.

Menghantar dan menerima e-mel dalam 8

Jika e-mel antara penyiasat dan penyiasat tapak yang menggunakan e-mel perlu diisytiharkan dan didaftarkan e-mel.

Penyelidik menggunakan e-mel yang berbeza dengan maklumat pendaftaran, menghantar dan menerima e-mel meninggalkan penyelidik mengalami apa-apa kerugian atau kerosakan, laman tersebut tidak menanggung apa-apa tanggungjawab.

Penyelidik Replies tapak email reply harus selaras dengan tapak dinyatakan sebaliknya.

Jika kaedah yang dinyatakan selaras dengan laman web ini kerana penyelidik tidak membalas e-mel penyelidik untuk mengalami apa-apa kerugian atau kerosakan, laman tersebut tidak menanggung apa-apa tanggungjawab.

Penyiasat menghantar e-mel dalam badan huraian, laman tersebut tidak menanggung apa-apa tanggungjawab.

6 Jika e-mel yang dihantar oleh laman web ini kepada penyelidik atau penyelidik menghantar e-mel ke laman web muncul untuk melambatkan atau bukan penyampaian dan penyelidik mengalami apa-apa kerugian atau kerosakan, laman web ini tidak menanggung apa-apa tanggungjawab.

Apabila laman web e-mel yang dihantar kepada penyiasat dalam tempoh masa yang tertentu dialami tidak disampaikan tanpa penyelidik bersetuju laman ini anda boleh menghentikan sementara menghantar e-mel atau layak penyelidik dibatalkan.

Tentang kandungan e-mel yang dihantar oleh tapak kepada penyelidik tertentu perlu dianggap telah dihantar hanya kepada penyelidik, melainkan jika tapak sebagaimana yang diperuntukkan selainnya, penyiasat itu hendaklah kepada laman web ini serta penyelidik mengemukakan kandungan, tidak mendedahkan kandungan tidak khusus kepada majoriti rakyat.


9 jawapan imbuhan

1 sebagai ganjaran kepada jawapan soal selidik, laman web boleh diberikan kepada tapak penyiasat saraan yang dinyatakan atau ditukar penyepadu hadiah, menyediakan hadiah atau sampah.

Mengenai jenis yang dinyatakan pampasan, dengan syarat kaedah dan untuk menyediakan semasa sebagaimana yang diperuntukkan selainnya oleh laman web ini, menurut kaji selidik pelbagai.

Jika pemegang hadiah ditukar penting penyiasat pengeluaran selaras dengan peruntukan Perkara 11, penyiasat itu telah mendapat kaedah penting khas diperlukan, di samping ke tapak dan diselesaikan kes itu, bahawa penubuhan penarikan balik kegagalan. Di samping itu, selaras dengan peruntukan Perkara 12, penyelidik akan dibatalkan kaji selidik, penyelidik hilang kelayakan daripada kelayakan kaji selidik, Integral telah menerima semua kegagalan.

4 sampah Hadiah; penting dikira selaras dengan laman web ini hendaklah berasingan dikira selaras dengan tapak digubal dikira berasingan.

5 Mata hanya mendapat kamiran penyelidik penting atau Kredit perdagangan tidak mungkin akan dipindahkan kepada pihak ketiga, tidak boleh jumlah dikira penting login nama pengguna berganda.

6. Mengenai loteri dan hadiah pertukaran penting menghantar alamat, menghantar hanya kepada penyelidik Cina domestik dan didaftarkan di alamat tapak yang sedia ada. Punca hadiah itu tidak sampai kerana maklumat pendaftaran penyelidik, laman ini tidak menerima sebarang tanggungjawab bagi, mahupun menghantar lagi. Di samping itu, dalam kes ini, untuk pertukaran hadiah dan lain-lain mata juga akan menjadi tidak sah.

7. Penyelidik menerima tapak telah dihantar kepada notis pertukaran penting tidak diterima dalam tempoh 60 hari selepas kes hadiah, berhubung dengan kami. Dalam tempoh 120 hari selepas notis itu dihantar, jika penyiasat itu telah tidak lagi menerima hadiah dan lain-lain maklumat pendaftaran, tanpa mengira kesilapan penyiasat, tapak tidak menanggung sebarang tanggungjawab.

8. Maklumat penyelidik pendaftaran tidak boleh dinyatakan untuk Eksport penyelidik Kredit diterjemahkan jumlah, laman tersebut tidak menanggung sebarang tanggungjawab.10 hak atribusi

Di laman web ini semua maklumat yang dihantar kepada penyelidik hak cipta dan semua hak lain, kepunyaan kepada laman web ini atau pelanggan atau maklumat kerjaya lain yang disediakan tidak diberikan hak penyelidik itu. Tapak tanpa kebenaran, penyiasat tidak akan menggunakan maklumat.

Penyelidik berdasarkan perkhidmatan kepada tapak untuk menjawab soal selidik (selepas ini dirujuk sebagai "jawapan") yang berkaitan dengan hak cipta dan semua hak lain perlu dipindahkan ke tapak, tapak boleh dipilih secara bebas, pembetulan dan menyunting menjawab. Di samping itu, penyiasat itu tidak boleh menjalankan hak tapak personaliti penulis yang berkaitan dengan hak cipta.

Tapak atau pelanggan atau tapak / pelanggan yang Specified disediakan untuk menjawab maklumat;, atau walaupun tanpa penyelidik bersetuju, boleh dikemukakan kepada pihak ketiga / maklumat jawapan.

11 pengeluaran

1 penyelidik pengeluaran perlu memohon untuk formaliti tapak ditetapkan Kembali. Prosedur pengendalian Penyiasat berundur akan menyiapkan tapak pengeluaran ditubuhkan dalam tempoh tertentu untuk mengekalkan pendaftaran penyelidik untuk emolumen, pertukaran hadiah, dan memeriksa pelbagai pertanyaan penyelidik penyelidik maklumat yang dihantar kepada penyelidik, selepas daripada Semua pangkalan data tapak untuk memadam maklumat.

2. Pengendalian penyiasat menarik diri selepas, bahawa kerugian mempunyai semua masa dalam pengeluaran mereka sendiri penting serta semua hak-hak yang berkaitan dengan perkhidmatan, dan tidak boleh mempunyai Qiesuo di laman web ini untuk mendapatkan kuasa.


12 digantung buat sementara waktu / dibatalkan susulan kajian orang yang layak

1. Penyiasat jika tingkah laku, walaupun tanpa keizinan penyelidik tapak untuk berhenti menghantar soal selidik juga sementara berhenti / dibatalkan layak penyelidik terlebih dahulu.

kes pelanggaran enam perbuatan yang dilarang

Di samping perenggan yang terdahulu, kes pelanggaran peruntukan-peruntukan mana-mana perjanjian atau tapak lain yang dibangunkan

c penghakiman tapak wujud kesilapan jawapan percanggahan, salinan pendaftaran, menyamar pendaftaran dan lain-lain perbuatan yang menyalahi undang-undang atau keadaan mungkin wujud kajian tingkah laku itu

d. hakim untuk menghentikan menghantar soal selidik, atau untuk menghentikan sementara / logout layak penyelidik untuk situasi lain laman web yang sesuai

Hentian Laman Web menghantar soal selidik atau sementara digantung / dibatalkan kelayakan penyiasat, boleh menghentikan sementara / pembatalan semua hak penyiasat mempunyai perkhidmatan ini. Dalam kes ini, apabila tapak tanpa apa-apa obligasi untuk pemberitahuan penyelidik akan berhenti menghantar soal selidik akan digantung / dibatalkan kelayakan penyiasat, tanpa apa-apa obligasi berkenaan dengan langkah-langkah yang berkaitan sebab untuk menjawab kepada penyiasat, penyiasat itu perlu diketahui terlebih dahulu seksyen ini.

3. Tapak dibatalkan penyelidik layak, akan memadam semua dikenalpasti penyelidik maklumat peribadi, memberikan penyelidik penting serta penyelidik pendaftaran Untuk maklumat pendaftaran pendaftaran penyelidik.

13 Tanggungjawab

1 dalam perkhidmatan, menggunakan sampel cuba boleh dimakan atau cuba penyelidik yang ditugaskan untuk mengambil kesempatan daripada soal selidik, penyelidik perlu menggunakan kaedah sampel dan tempoh yang dinyatakan oleh laman web ini. Jika penyelidik tidak selaras dengan kaedah tapak khusus dan semasa penggunaan sampel dan penyelidik mengalami apa-apa kerugian atau kerosakan, laman tersebut tidak menanggung apa-apa tanggungjawab.

Punca gangguan perkhidmatan kerana kegagalan garis komunikasi dan pengkomputeran, kelewatan, menggantung, data hilang ralat untuk mengakses data dan dengan itu membolehkan penyelidik untuk mengalami apa-apa kerugian atau kerosakan, laman tersebut tidak menanggung sebarang tanggungjawab.

Jika penyelidik adalah melanggar perjanjian itu, yang membawa kepada tapak atau pihak ketiga, penyelidik mempunyai semua mata akan luput apabila mereka mengalami kerugian, laman web ini tidak akan memberi hadiah, dan tapak boleh menyampaikan dakwaan penyelidik menuntut ganti rugi pampasan.

14 menukar kandungan Perkhidmatan, dan perkhidmatan buat sementara diganggu, berhenti dan membatalkan

Tanpa mengira penyiasat anda bersetuju bahawa, walaupun tanpa apa-apa notis, laman web ini mungkin tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa kandungan perkhidmatan ini buat sementara diganggu, berhenti, dan menggantung perkhidmatan.

Berdasarkan perenggan yang terdahulu, kerana perubahan kandungan, dan sementara mengganggu, berhenti, dan menggantung penyelidik mengalami apa-apa kerugian atau kerosakan, laman ini tidak menerima apa-apa tanggungjawab.


15 selaras dengan undang-undang

Mengenai pemeteraian kontrak ini, resolusi pelaksanaan, tafsiran dan pertikaian, semua undang-undang Cina.

16 bidang kuasa eksklusif

Tapak dan penyiasat pertikaian mengenai Perjanjian ini, kepada bidang penyelidikan kerusi Negeri Cina prosiding Mahkamah Rakyat.


17 pemisahan kemungkinan

Malah jika mahkamah mempunyai bidang kuasa untuk menentukan perjanjian itu mana-mana satu yang menyalahi undang-undang atau tidak sah, keberkesanan luar terma Perjanjian ini tidak akan terjejas.

(Lampiran)

Membangun dan mengemaskini: February 1, 2012Copyright © 2012 -2023, Viewfruit