Affiliate
Syarat Penyertaan: Pertama, aliran pengguna / perniagaan bagi penyertaan dalam penyiasatan.
Kedua, pemohon bagi memastikan keberkesanan dan kesahihan maklumat yang diberikan.
Ketiga, jaminan kualiti jawapan, tidak menipu berus masalah.
Proses penyertaan: Mengisi borang permohonan atas talian, atau menghantar maklumat tersebut ke:marketing@viewfruit.com
Borang permohonan:
Tetapkan semula Hantar